Πώς λειτουργεί

Το σύστημα myVisitPlanner κινείται σε τρεις κατευθύνσεις.

 

διαδικτυακή υπηρεσία παροχής εμπλουτισμένων πληροφοριών για δραστηριότητες

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά μια διαδικτυακή υπηρεσία παροχής εμπλουτισμένων πληροφοριών για δραστηριότητες που μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει επισκεπτόμενος τις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τοποθεσία (γεωγραφικές συντεταγμένες), ωράρια λειτουργίας, μέσος χρόνος επίσκεψης κλπ. Η εισαγωγή των στοιχείων στην υπηρεσία γίνεται κυρίως από τους παρέχοντες τις δραστηριότητες. Επιπλέον, η υπηρεσία διατηρεί το προφίλ του κάθε χρήστη, το οποίο και ενημερώνει δυναμικά με μη παρεισφρητικό τρόπο, με βάση τις δραστηριότητες που επιλέγει. Μπορεί έτσι να του προτείνει επιλογές για κάθε περιοχή, οι οποίες ταιριάζουν με το προφίλ του και έχουν τύχει θετικής κρίσης από άλλους επισκέπτες με σχετικά προφίλ.

 

 

υπηρεσία εξατομικευμένης κατάστρωσης πολιτιστικών διαδρομών

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά μια υπηρεσία εξατομικευμένης κατάστρωσης πολιτιστικών διαδρομών. Από τη στιγμή που ο χρήστης επιλέξει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, το σύστημα αναλαμβάνει να τις εντάξει στο προσωπικό του ημερολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές απαιτήσεις και περιορισμούς κάθε δραστηριότητας, τους χρόνους μετακινήσεων, καθώς και τις υπάρχουσες δεσμεύσεις του χρήστη, όπως αυτές καταγράφονται ήδη στο ημερολόγιό του.

Για το σκοπό αυτό το σύστημα είναι σε θέση:

  • Να διαβάζει το ημερολόγιο του χρήστη.
  • Να δέχεται από την υπηρεσία παροχής πληροφοριών για πολιτιστικές δραστηριότητες τη λίστα με τις επιλογές του χρήστη.
  • Να υπολογίζει χρόνους μετακινήσεων με χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων (όπου αυτό είναι δυνατό), χρησιμοποιώντας υπάρχουσες δικτυακές υπηρεσίες (π.χ. Google Maps)
  • Να προγραμματίζει τις δραστηριότητες χρησιμοποιώντας σύγχρονους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού προσωπικού χρόνου. Δραστηριότητες που δεν μπορούν να προγραμματιστούν αναφέρονται στον χρήστη.
  • Να ενημερώνει το ημερολόγιο του χρήστη με τις νέες δραστηριότητες.
  • Να διατηρεί στο προφίλ του χρήστη τις προτιμήσεις του αναφορικά με τον τρόπο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων στον χρόνο, και να ενημερώνει δυναμικά το προφίλ με μη παρεισφρητικό τρόπο χρησιμοποιώντας τεχνικές ενισχυτικής μάθησης.
  • Να λαμβάνει ανάδραση από το χρήστη για την ακρίβεια των παρεχόμενων στοιχείων (χρονικών, γεωγραφικών κλπ), αλλά και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, και να ενημερώνει σχετικά τη βάση δεδομένων αλλά και τους πολιτιστικούς φορείς που προσφέρουν τις υπηρεσίες.

 

 

αυτόματα προγράμματα εξαγωγής πληροφοριών από ημι-δομημένα κείμενα

Η τρίτη κατεύθυνση της πρότασης αφορά το πλαίσιο λειτουργίας (framework) για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του συστήματος.

Πέρα από τη δυνατότητα χειρωνακτικής εισαγωγής πληροφοριών, έχουν αναπτυχθεί αυτόματα προγράμματα εξαγωγής πληροφοριών από ημι-δομημένα κείμενα και ένταξής της εξαχθείσας πληροφορίας στη βάση δεδομένων του συστήματος. Τέλος, για τον εντοπισμό αυτών των ιστοσελίδων αναπτύχθηκαν προγράμματα αναζήτησης και αυτόματης ταξινόμησης ιστοσελίδων για διάφορες κατηγορίες πολιτιστικού περιεχομένου. Φυσικά, τον τελικό λόγο για την επικύρωση οποιασδήποτε αυτόματα εξαχθείσας πληροφορίας την έχει ο διαχειριστής της υπηρεσίας.

 

Επισκέπτεστε τις περιφέρειες της Μακεδονίας ή της Θράκης ή είστε κάτοικος αυτών;

Θέλετε να επισκεφθείτε τα πιο ενδιαφέροντα μέρη και να παρακολουθήσετε τα πιο hot δρώμενα;

Προβληματίζεστε για το πώς θα μπορέσετε να χωρέσετε το δυνατόν περισσότερες δράσεις στο ασφυκτικό από άλλες υποχρεώσεις πρόγραμμά σας;

Επιπλέον δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας για να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες και να καταστρώσετε το πλάνο της επίσκεψής σας;

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας στα παραπάνω ερωτήματα, το myVisitPlanner φτιάχτηκε για εσάς!

Δημιουργία λογαριασμού

 

my visit plannerΓια το έργο          Συνεργάτες  
Πως λειτουργεί    Προσωπικά δεδομένα    Disclaimer   

 

Subscribe as Activity ProviderΕίστε πάροχος κάποιας δραστηριότητας?
Κάντε εγγραφή και προσθέστε την δραστηριότητά σας στη λίστα μας

Κοινωνικά Δίκτυα

facebook page you tubek page
 


     
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ),
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής